per silentium ad as†ra mille - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 14th, 2019|09:09 am

dooora
man jau šķita, ka neesmu īpaši ļaunatminīgs, taču piefiksēšu sev un jums par draudzīgu biedinājumu, ka nekǎ: manī gruzd nepatīkams prieks par to, ka viena persōna ir aizvesta roku dzelžos. ar saltu smīniņu uz lūpām, tak bailēm vai vismaz nedrošību acs kaktiņā.
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.