per silentium ad as†ra mille - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 20th, 2017|07:07 am

dooora
kad es izaugšu liels, iestāšos dienestā muļķinacjonālā resōrā un kļūšu par CDO.
vienīgi jāmācās no priekšgājēju kļūdām:
https://youtu.be/zBbH-it9FCI
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.