木
02 March 2023 @ 12:41 am
Bet kāpēc nevar viens pats kaut ko paveikt? Vai tā būtu lepnība?  
Lūdz palīdzību nepazaudēt ceļu un nenoklīst sānceļos. Tavas dzīves ceļojumu vari piedzīvot vienīgi tu. Šī ceļojuma būtība ir dāvana, kas pasaulei var tikt pasniegta tikai caur tevi, caur tavu klātpūtni, caur tavu nākotnes tevi. Taču viens tu šo ceļu noiet nevari. Tāpēc lūdz palīdzību.
 
 
木
02 March 2023 @ 11:53 pm
Man bija jauna sirds, gluži jauna, neievainota un stipra  
Es vēlos atraisīties no savām sāpēm un ciešanām. Es atraisos no savām sāpēm un ciešanām. Es uztveru sāpes un ciešanas kā apliecinājumu tam, ka mana sirds ir dzīva un atvērta. Es pateicos, ka man dāvāta jūtīga, atvērta sirds.