木
10 January 2022 @ 12:12 am
Dejo, dejo, dejo  
Es slavēju deju,
tā atbrīvo no lietu smaguma,
apvieno vientuļos kopienā
Es slavēju deju,
tā prasa un pieprasa,
veselību, možu garu un rosīgu dvēseli.
Ak, cilvēk, mācies dejot!
Ko tu iesāksi debesīs, kur enģeļi dejos?

Sv.Augustīns