木
29 May 2021 @ 01:34 am
Vai īstumu nosaka neievērotais, pamestais nestandarts?  
Lietas nekļūst īstākas tikai tāpēc, ka tās ir neglītas.