木
22 July 2020 @ 12:39 am
Klusumā var sadzirdēt vairāk  
Kopš šodienas mēģinu pavērot sevi, un to, ko runāju. Apzināti apstādinu sevi un paklusēju. Vai runāju labu, ja tas ir patiesi.

Un vairāk drosmes runāt tad, kad tas nepieciešams. Vai teiktais noderīgs, iedvesmojošs citiem. Mans mērķis taču kādreiz bija iedvesmot un iedrošināt cilvēkus.