木
16 February 2020 @ 10:34 am
Dombravas naratīvs  
Vai iespējams dzirdēt vienu un to pašu skaņu katru dienu?