木
10 October 2019 @ 10:07 am
vai dvēseles var saplūst vienā veselumā?  
"Soseki skatījumā agresīva nezināšana un egoistiska dzīšanās pēc pašlabuma izkropļo īsto cilvēka patību un ir viens no modernā laikmeta cilvēka eksistenciālās vientulības un atsvešinātības cēloņiem. Jāatceras, ka saskaņā ar vienu no centrālajiem konfuciāisma filozofijas postulātiem likumsakarības, kas nosaka visa universa, cilvēka sabiedrības un ikviena atsevišķa indivīda eksistenci, savā būtībā ir vienas un tās pašas. Tikai cilvēks, ka izprot universa likumus, spēj atteikties no ļaunākajām tieksmēm un atgūt savu īsto patību. Un vice versa - spēja pārvarēt egoismu, kas pēc Soseki pārliecības, mājo ikvienā indiivīdā, ļauj izprast likumsakarības, kas valda universā un vienlaikus nosaka cilvēciskās attiecības ikvienā saskarsmes formā. Kaut arī vientulība un eksistenciāls izmisums kā tās galējā izpausme ir moderna cilvēk conditio humana neatņemama iezīme, Soseki uzskata, ka to ir iespējams pārvarēt, atsakoties no sīkā, patmīlīgā Es un meklējot ceļu, kas ved atpakaļ pie līdzcilvēkiem."