木
22 May 2019 @ 12:24 am
Vērtēšanas kritēriji  
Spēja piešķirt mākslas darbam jēgu.