木
06 February 2019 @ 11:33 am
 
"No savas mājas ceļa malā,
kas ir dzīves lielceļš,
es redzu cilvēkus, kuri cīnās cerībā,
un redzu cilvēkus, kuri pagurst strīdos.
Bet es nenovēršos ne no viņu smaidiem,
ne asarām - visi viņi ir bezgalīgā plāna daļas.
Ļauj man dzīvot mājā ceļa malā
un būt cilvēkiem par draugu."

V.Foss