木
10 November 2017 @ 01:20 am
 
Iztēlojieties smiltīs ievilktu apli, kurā iestāda koku. To kopj un laista, rūpējas par to. Taču, atstājot to novārtā, tas mirs. Tāpat ir ar dvēseli,kuru uztur, bagātina ar neko citu kā mīlestību.Līdz ar to tā nevar radīt nekādus citus augļus kā vien mīlestību.

Svētā Katrīna no Sjēnas