木
02 October 2017 @ 07:33 pm
Depresņaks  
Redzēju, kā aizlido dzērvju kāsis. Vēl desmit dienas un tad sāksies...