e-muca - Post a comment [puksti|draugi|par mani|arhīvs]
proud to be peevish

Saites: VSK | Mēs pret "slikti" | Jociņi | LJ vieta | Komenti | Birkas | SC-Html | Visa Ciba

Dec. 8th, 2022|10:35 am

zhagata
Man laikam visvairāk biedē tas opozicionāru "Mēs atcerēsimies".

Tad jau labāk lai Krievijā nekas varas ziņā nemainās, negribas pat iedomāties, ko viņi atcerēsies un kā rīkosies.
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system