e-muca - Post a comment [puksti|draugi|par mani|arhīvs]
proud to be peevish

Saites: VSK | Mēs pret "slikti" | Jociņi | LJ vieta | Komenti | Birkas | SC-Html | Visa Ciba

Dec. 7th, 2022|05:56 pm
divi_g
Cik tomēr apbrīnojami dziļi dažos cilvēkos ir ieēdies krievu impēristu gadu desmitiem maltais pantiņš, ka jebkāda latvieša pašapziņas izpausme, kas krievu impēristiem nepatīk, ir nacisms, no kura var atmazgāties, tikai klanoties krievu impēristu priekšā un ļaujot viņiem darīt, ko viņi vēlas. Tā laikam arī ir daļa no smagā padomju mantojuma.

ed: pievienots ", ko viņi vēlas"
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system