e-muca - Post a comment [puksti|draugi|par mani|arhīvs]
proud to be peevish

Saites: VSK | Mēs pret "slikti" | Jociņi | LJ vieta | Komenti | Birkas | SC-Html | Visa Ciba

Mar. 2nd, 2019|10:38 pm
divi_g
Man ir ļoti žēl.

Un divas lietas:
- bumbas sprāgst arvien tuvāk (no ... gadiem atkarībā no katra paronojas)
- negaidīta nāve (ja pareizi saprotu) ir karaliska nāve.

Lai viegli.
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system