e-muca - Post a comment [puksti|draugi|par mani|arhīvs]
proud to be peevish

Saites: VSK | Mēs pret "slikti" | Jociņi | LJ vieta | Komenti | Birkas | SC-Html | Visa Ciba

Jun. 30th, 2017|08:28 am

divi_g
Šorīt ir tik lielisks laiks, ka uz darbu braucu ar auto. 1,7km!

Nu okei, vēl bija pasmagi un neparocīgi nesamie. Ja nebūtu abu faktoru kopsummas, gan jau šķendēdamies ietu ar kājām, kā parasti.
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system