e-muca - Post a comment [puksti|draugi|par mani|arhīvs]
proud to be peevish

Saites: VSK | Mēs pret "slikti" | Jociņi | LJ vieta | Komenti | Birkas | SC-Html | Visa Ciba

Aug. 26th, 2013|08:30 am
divi_g
Iemesls iedzert šovakar: pirms 224 gadiem Francijas parlaments pieņēma Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarāciju, vainagojot tās Apgaismības politiski-tiesiskās domas attīstību, bez kuras mēs, visticamāk, joprojām būtu dzimtļauži.
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system