divdabis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
divdabis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 28th, 2022|09:49 pm

divdabis
Sāku iemūžināt Word dokumentā iespaidus un interesantus faktus par cilvēkiem, ko esmu satikusi, lai es varētu vecumdienās atcerēties viņus visus.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: