es' Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, January 13th, 2009

  Time Event
  10:59a
  recenzijas
  Valns poruovis..

  ny kaida tam racanzeju raksteishana.. maņ pat šajā vītā cīši kouns saceit, kaidi īmasli.
  I začem īdvasma apcīmuoj tykai vīnūs nakteij, kad īmasli muožas i iz datūra klabuoņas skoļi maurēt suok, a cyti otkon lomuojōs?

  Kudish seiku lykt?

  aaahhh..
  īšu lobuok povozuotīs. tuopat tykai stundeņa laika palykuse.

  Current Mood: annoyed
  Current Music: no milk today, herman's hermits

  << Previous Day 2009/01/13
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba