ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Wednesday, June 8th, 2022

  Time Event
  11:09a
  ismi
  Viņiem ir radies tāds interesants jēdziens ``sudzisms``, interesanti kādus vēl ismus varētu šādi izdomāt? Vitisms = dzīvo šovinisms pret nedzīvajiem? Sapientisms = saprātīgo šovinisms pret nesaprātīgajiem, helsisms/ sanisms = veselo šovinisms pret slimajiem, nu tipa sanisti šovinistiskā veidā uzskata ka slimos vajag izārstēt un padarīt veselus, tad vēl varētu būt leksisms = likumus ievērojošo šovinisms pret tiem kas likumus pārkāpj.

  Vēl idejas?

  << Previous Day 2022/06/08
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba