ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, June 9th, 2020

  Time Event
  12:26a
  Korelācija
  Ir tieša korelācija starp to vai cilvēks skolas laikā lasa fantastiku un viņa vispārējo intelektuālās attīstības līmeni

  [atziņa no PSRS Kara diplomātiskās akadēmijas 1. fakultātes atlases speciālistiem, referē V. Suvorovs - Rezuns]

  << Previous Day 2020/06/09
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba