ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Saturday, September 7th, 2019

  Time Event
  5:04p
  Optimālā dabas aizsardzība
  ir sekojoša:

  Pēc iespējas pilnīgi atdalīt tehnosfēru, t.i. mūsu infrastruktūru no biosfēras.

  Iegūstošā un enerģētiskā rūpniecība - vai nu dziļi planētas pamatiezī vai orbītās ārpus atmosfēras. Uz zemes virsmas - dzīvošanas un atpūtas vietas. Universitātes un laboratorijas.

  << Previous Day 2019/09/07
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba