ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, June 26th, 2018

  Time Event
  2:55p
  Tas pats FAI
  Kā zināms mašīnintelekta pētniecībā ir t.s. FAI jeb intelekta draudzīguma problēma, kas nozīmē uzdevumu panākt lai patvaļīgi mainīgs mašīnintelekts tomēr saglabātu zināmus bāzes principus.

  Izskatās, ka ar sabiedrību konstruēšanu ir tas pats, ir svarīgi lai patvaļīgi mainīga - sevi pārstrukturējoša sabiedrība saglabā zināmus drošības principus, pazīstamus kā sekulārais humānisms.

  Cik es zinu vēl nav skaidrs, kā to nodrošināt, konstruējot AGI

  Vai ir zināms kā to nodrošināt, konstruējot un mainot sabiedrības?

  << Previous Day 2018/06/26
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba