ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, January 19th, 2016

  Time Event
  10:49p
  Kāpēc es nepiekrītu Karnam no jaunās Fireksijas un borgiem:

  Efektivitāte ir instruments. Efektivitāte nevar būt terminālais mērķis un utilītfunkcija jebkuram saprāta veidam.

  Tātad stratēģija pārveidot visu visumu kāda viena uzdevuma risināšanai to vienkāršo un ilgtermiņā samazina jaunu zināšanu inputu sistēmā, kas noved pie sistēmā esošo saprātu brīvības pakāpju skaita samazināšanās. Ticami, ka tas noved pie sistēmas adaptivitātes un līdz ar to stabilitātes mazināšanās , kas pastarpinātā veidā nobremzē arī jebkura brīvi izvēlēta virziena efektivitāti.

  Ja efektivitāte ir instruments, tad kas ir utilītfunkcija jeb terminālais mērķis?

  Zinātkāre/ interese.

  << Previous Day 2016/01/19
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba