15. Decembris 2007

22:27: seems familiar?
Tas bija viņš, kurš vairāk nekā jebkurš cits radījums sīksti palika uzticīgs zemei, kad viss pārējais nodrebēja un padevās apstākļu satriecošajai varai, un, būdams vienaldzīgs pret notikumiem, kas salauza cilvēka sirdi, ar niknuma pilnu pacietību vilka savu ikdienas jūgu un atkaroja sagrautos Dienvidus Rekonstrukcijas dzelzs papēdim, un caur pazemību no jauna iemācīja tiem lepnumu un caur grūtību pārvarēšanu – vīrišķību; tas bija viņš, kurš bezcerīgajā cīņā veica gandrīz neiespējamo tikai un vienīgi ar ilgstošu, atriebības alku pilnu pacietību.
Viņš nav līdzīgs nedz tēvam, nedz mātei, dēlu un meitu viņam nekad nebūs; viņš ir atriebīgs un pacietīgs (kā visiem zināms, viņš nekurnēdams pacietīgi strādās kāda labā desmit gadus, lai gūtu iespēju vienreiz šim cilvēkam iespert), vientuļš, bet ne lepns, patstāvīgs, bet ne iedomīgs, ar balsi, kas izsmej viņu pašu. Izstumtais un pārijs, kuram nav ne drauga, ne sievas, ne mīļākās; viņš nezina, kas ir miesīga bauda, un nekas viņu nespēj skart; viņam nav nekādas pasaulīgas mantas, viņu nemāc kārdinājumi un nešausta sapņi, un nenomierina vīzijas; viņš nepazīst ne ticību, ne cerību, ne žēlsirdību. Kā mizantrops viņš sešas dienas nedēļā bez atlīdzības kalpo cilvēkam, kuru ienīst, ar ķēdēm piesaistīts tam, ko nicina, un nedēļas septīto dienu spārda savus līdziniekus vai saņem no tiem spērienus pats. Pat dzinējs nēģeris viņu nesaprot, lai gan šī radījuma tieksmes un domāšana ir gaužām līdzīga viņējai, un viņš veic savai iedabai svešas darbības svešā vidē; viņš gādā maizi ne tikai vienai rasei, bet veselai sabiedrībai; lēnprātīgs, un viņa vienīgā mantība tiek viņam atņemta un kopā ar viņa dvēseli izvārīta līmē. Neglīts, nenogurstošs un aplam stūrgalvīgs – viņš nepadodas ne saprāta balsij, ne glaimiem, ne solījumiem; bez gaušanās viņš veic savus necilos, vienmuļos pienākumus, kā balvu saņemdams vienīgi sitienus. Dzīvs viņš, citu dzīts, velkas pa pasauli kā vispārēja apsmiekla objekts, miris viņš netiek ne apraudāts, ne apdziedāts, ne svinīgi izvadīts, un viņa smagnējie kauli, it kā brēcot pret debesīm, balo vientuļās nokalnēs starp sarūsējušām konservu kārbām un suķēm, un vecām automašīnu riepām, bet miesa, pati to neapzinādamās, maitas putnu guzās ceļas augšup debesīs.

Viljams Folkners „Sartoriss”

1. Decembris 2007

23:44: Counter: Terrorists win!
Your 'Do You Want the Terrorists to Win' Score: 72%

You are a terrorist-loving scoundrel who hates our dear leader and the values he defends. There are few redeeming qualities about you. You most likely celebrated when the evil-doers hit us on 9/11, then opposed the Iraq war when we tried to pay them back. You hurt us at every step and cause troops to die in the field by questioning Bush's decisions. You are most likely a lost cause, doomed to be a brainwashed victim of free thought and liberalism forever. No dose of Ann Coulter's prose can save you now.

Do You Want the Terrorists to Win?
Quiz Created on GoToQuiz23:11:
You are 70% Afghan!
 

Great, you've kept in touch with the true Afghan in you! Now, go tell your parents. They will be very proud.

How Afghan Are You
Take More QuizzesPowered by Sviesta Ciba

csm

Jaunākais

You are viewing the most recent 9 entries

24. Maijs 2018

19:27: Ziņas vieglajā valodā.
Lūk, šo es labprāt sauktu par ziņām vieglajā valodā, nevis to, kas skan LR1.
https://www.facebook.com/groups/149657698874332/permalink/393688521137914/

Garastāvoklis:: amused

12. Augusts 2013

17:05: Leišu piedzīvojumi
Leitis saka - es arī tur biju, mutē lēju, gar ūsām tecēja un visādi citādi bija labi.

2. Janvāris 2013

20:29: Jauns gads, jauna dzīve, jauna identitāte
There are nights when this room is the only place I want to be. Yet I get up here and I'm an empty husk. I know I could raise hell and dance words on this screen if I got drunk but I have to pick up Linda's sister at the airport tomorrow afternoon. She's coming for a visit. She's changed her name from Robin to Jharra. As women get older, they change their names. Many do, I mean. Suppose a man did that? Can you see me phoning somebody:
 "Hey, Mike, this is Tulip."
 "Who?"
 "Tulip. Formerly Charles, but now Tulip. I will no longer answer to Charles."
 "Fuck you, Tulip."
  Mike hangs up...

 

© Charles Bukowski20. Decembris 2012

11:45: pg
Akopalikse

Mūzika: Maeror Tri

19. Janvāris 2008

17:37: pis prāt un smadzens, acs arīdzan...


12. Janvāris 2008

18:55: esmu 4.apokalipses jātnieks
Four Horsemen of the Apocalypse
Your Result: Famine

When the third seal is opened, you ride forth on a black horse carrying scales to represent the injustice you will unleash. You bring starvation to the world, rendering essential foods unavailable while protecting luxury foods for the wealthy. Many will die, and wars will erupt over shortages of food.

Pestilence
Death
War
Four Horsemen of the Apocalypse