Jenots ([info]cheshiras_kakis) wrote on October 4th, 2016 at 08:40 pm
Mēs esam tik aizspriedumaini.
Un zākājam vājumu kā tādu lipīgu, parazītisku kaiti, kas pat nav mūsu cienīga.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: