Jenots ([info]cheshiras_kakis) wrote on May 3rd, 2015 at 01:36 pm
Tas brīdis, kad izlasi "Veido Drogas pālī!".
Nevis "Veido Drogas pati". Kā tur ir rakstīts.
To "t" burta svītriņu varējāt nevilkt tik garu. Cilvēki pārlasās.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: