cety - 3. Februāris 2020 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

3. Februāris 2020

#53 [3. Feb 2020|09:45]
"Man nesāp, šitas nedrīkst sāpēt, jo tam ir pamatojums citu cilvēku sajūtās." Un tad vienalga sāpēja, bet tas nekas, un tagad līdz ar to vairs nesāp. Kā brīvdienās nobrāztais pirksts. Sadzīst un viss. Forši.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 3. Februāris 2020 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]