cety - 16. Aprīlis 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

16. Aprīlis 2019

#37 [16. Apr 2019|09:45]
Pirmo reizi dzīvē jūtos slikti par savu ekspresivitāti un tempu. Bet es nevaru būt intra-anything, man viss ir uz delnas, visa ir daudz un virmo. Ir sajūta, ka nekad mūžā nesatikšu cilvēku, partneri, kas spēs man turēt līdzi kaut vismaz uz 90% un kam tas nebūs grūti.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 16. Aprīlis 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]