cety - 19. Marts 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

19. Marts 2019

#36 [19. Mar 2019|20:18]
Pagājušo nedēļu apstājās kuņģis uz divām dienām, mokot mani sāpēs, jo uzdeva nervi un sāpēja sirds. Tagad viss itkā kārtībā, bet es jūtu, ka vairs neēdu, jo vajag, pēc ritma. Es riju, lai sajustu kaut kādu mieru, un tas ir tik jocīgi - negribu fiziski ēst, bet ēdu, lai sajustu mieru. Fak nu. Tik ļoti cerēju vismaz no ēšanas traucējumiem savā glupajā dzīves gājumā izvairīties. Gribas pieraudāt debili lielo, tukšo šķīvi.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 19. Marts 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]