brookings - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The Guardian Mar. 22nd, 2018|10:31 am

brookings
Pēc Rotherham, Newcastle, un svaigs no Telford:  "The gang of white local men would hang around at ice rinks to meet and groom girls for sex."


Nē - es saprotu, tiešam. Ja tas notika, tad tas notika .... bet citā realitātē, kur, baltie virieši lielākoties nodarbotos ar grooming gang/gang rape (teiksim, nezinu... 85% no gang izvairotājiem būtu balti briti), un viņu upuri būtu jaunas musulmanietes, tad, kā jums liekas: vai Guardian publicētu rakstu, kurā žurnāliste rakstītu

"The gang of local pakistani muslim men would hang around at ice rinks to meet and groom girls for sex"?

Jautājums ir retorisks. 

Atklāts rasisms, diemžēl.

Esmu triggered.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: