brookings - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 17th, 2018|03:06 pm

brookings
Mana meita, kopā ar draudzenēm, bija taisījusi filmu par viņu piedzīvojumiem vasarā (2017). Notikumi (vienkārši un neprentenciozi) notika ķengaragā, centrālā tirgū, vecāķos, mežaparkā, un ķipsalā. Bija aizkustinoši to skatītīies. Sapratu, cik tālu no manas pieredzes ir 15 g. meiteņu pasaule. Kad man bija 15 gadi, es spēlēju futbolu, makšķerēju, valkāju treniņtērpus (no laukiem esmu), un būtu bijis man ļoti grūti turēt sarunu ar foršām gudrām meitenēm, kā mana meita un viņas draudzenes.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: