braaleens_tas

21

Feb. 2nd, 2009 | 01:14 am
From:: braaleens_tas

lasot kārtējās atziņas mācību vajadzībām, nākas atkal sastapties ar patiesību, ka cilvēka dzīve principiāli neatšķiras no vistu eksistences lielā fermā, kur neko daudz nevar ne pa labi, ne pa kreisi. protams, cilvēka apstākļi ir daudzkārt jaukāki, bet lietas būtību tas nemaina. jautājums rodas par to, kas tiek pie izdētajām olām - pēcnācēji, citplanētieši, masoni?

links | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: