braaleens_tas

22

Jan. 31st, 2009 | 11:27 pm
From:: braaleens_tas

Aptuvenais vakars, kad fona dziesmās gribas meklēt uzrunājošas vārdu rindas. Bet ausis neko īpaši nedzird, un winamp 'lyrics plugin' regulāri nokaras. Varētu ķerties pie citas stratēģijas un pildīt tukšumu ar kko rijamu. Bet gana šodien rīts, zinot, ka kādam lieliskam vēderiņam jau dienām liegts tā kārtīgi izbaudīt šos priekus. Nekas cits neatliks kā iekrampēties tējas krūzē ciešāk un ķert ekstrēmas izjūtas, vēl uz pāris stundām dodoties ceļojumā pa neizsmeļami/neaptveramo akadēmisko zinību pasauli.

links | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: