braaleens_tas

-

Dec. 7th, 2010 | 02:50 am
From:: braaleens_tas

ar katru stundu dziļāk naktī miegs turpina attālināties. ja ap vienpadsmitiem acis lipa ciet, tad tagad esmu gatavs kaut ar lokšaušanu nodarboties. nezinu, par ko tas liecina. varbūt par to, ka iekšā ir dzinulis pabeigt senapnikušo referātu. vai par to, ka diena uzliek slogus, bet naktī būt ir viegli. un varbūt jau rīt viss būs pavisam otrādi.

links | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: