braaleens_tas

Scoop

Oct. 26th, 2009 | 06:24 pm
From:: braaleens_tas

Tas, ka viltus meteorīts ir iekļuvis pasaules mediju apritē, ir viennozīmīgi priecējoši. Varbūt krīzes nomocītās Latvijas tēls iegūs arī zināmu jautrības dimensiju, hih. 
Tomēr visvairāk priecē CNN.com raksta pēdējā rindkopa: 

"Scientists and the armed forces from the northern European nation will inspect the crater and conduct an investigation, the news agency said."
Nez kas ir mainījies, ka pēkšņi vismaz dažu žurnālistu skatījumā esam izrāvušies no dziļās Austrumeiropas un pievienojušies treknajai Zviedrijai&co Ziemeļeiropā? 

links | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: