šodienas ciešanas ir neizmērojamas

Feb. 7., 2014 | 01:31 pm

Man, lūdzu, šovakar kaut ko cēlu un netveramu.
Tags:

Link | piemet pagali! {8} re, kā smuki deg! | Add to Memories