"Un es ieguvu viņu par piecpadsmit sudraba gabaliem un par pusotra sieka miežu". Nu, tu dod , J.C.!!

Nov. 13., 2009 | 03:41 pm

Revidējot mājās skapjus, sekcijas un dažnedažādus plauktus, tika atrastas 2 Bībeles un 1 mazmazītiņa Ījaba grāmata. Un tad es gluži neviļus atvēru Bībeles 923. lpp, Hozejas grāmatu, kur 3. nodaļā teikts, lūk, šādi: "Un tas Kungs sacīja man: "Eji vēlreiz un iemīli precētu sievieti, kas ir cita mīļākā un kas pārkāpj laulību, tāpat kā tas Kungs mīl Israēla bērnus, kaut viņi labāk piegriežas citiem dieviem un mīl šiem dieviem ziedojumam domātos vīnogu raušus"".
Man kā galīgam Bībeles nelasītājam un nepārzinātājam, tas nav īsti aptverams. Vai tad laulības pārkāpšana un 'saiešanās' ar precētu sievišķi nav grēks? Nu, ok, ok - šis ir drusku cits stāsts ar citu morāli, bet tik un tā...:D

UN VĒL tika atrasts kkas tik fantastisks kā "Ar zelta saulespuķi rokā - Ētikas un kristīgās reliģijas mācība sākumskolai" :D. Nezinu, kāpēc kkas tāds ir manās mājās. Es, paldies vecītim ar bārdu, nekad neesmu mācījusies smadzenes pūderojošās kristīgās reliģijas mācības.

Link | piemet pagali! {4} re, kā smuki deg! | Add to Memories