Engures DP

Mar. 22., 2009 | 09:57 am

5diena pavadīta Engures ezera dabas parkā. Viss aizsākās ar to, ka jāapseko kāda īpaši aizsargājama dabas teritorija: jānovērtē pieejamība, biotopi, īpaši aizsargājamās augu sugas --> yeah right! Ir taču marts! Nekas nezied un neaug. Varam noteikt, ka tur aug Pinus Sylvestris un gar grāvjiem Phragmites australis, nu jā, vēl dažādas sūnas un ķērpji, kuru sugas tagad, mājās būdama, centīšos noteikt no ievāktajiem paraugiem.
Pēc būtības Engures DP ir orhideju taka :D. Toties redzējām savvaļas ganību iemītniekus - govis un zirgus.

Ak, jā! Šī pasākuma ietvaros pirmo reizi šogad biju pie jūras. Ar to arī sevi apsveicu lol. Un vispār - diena pavadīta brīvā dabā. Kas var būt labāks par to?

Link | piemet pagali! | Add to Memories