pierasti ieraksti -- Day [entries|friends|calendar]
blame

[ website | mana sinteetika ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

par saprašanu [26 Jan 2008|12:58am]
labi, ka vismaz tagad.
es saprotu , to ko saprotu.
zinu.
ka rīt sapratīšu vel vairāk .

un nedrīkst padoties nekad
vecas patiesības jaunam prātam.
post comment

[26 Jan 2008|12:49pm]
es kopš 2006.gada decembra neesmu uz dēļa stāvējis.
Kopšs varenās Šveices. 
šodien uzkāpšu atkal.

2 comments|post comment

[26 Jan 2008|11:15pm]
pēdējā laikā pie interneta vissvairāk laika atņem RSS barotņu lasīšana.
murgs ar to visu , tā informācija ir tik traki daudz viss ko gribas izlasīt un apskatīt.
bet
par daudz, jo cieš mani paša darbi .
vajag atlasīt kādu čupiņu ar iztikas minimumu un miers.
bet tas ar pasa laiku .

šodien pavasarziemā uz kalna bij pat ļoti feii, protams, parks izdangāts, bet savas braukšanas spējas neesmu zaudējis, tas priecē
ehh, būtu braucis neizlaižot tos 14 mēnešus, tagad toč griestu vizmas 360 , slaidotu kā dievs un būtu ar pikstiem gaisā \m/
losis
bija prieks pabraukāt.

[pat priekš LV jau 360 nav nekas dižs :D]
post comment

navigation
[ viewing | January 26th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]