« previous entry | next entry »
Jan. 23rd, 2022 | 12:04 am

Ne mana cūka, ne mana druva [kāda cūka? cūku te nav. būsi druva =] bet dzelzs jākaļ, kamēr karsta, un turēt sveci zem pūra ir bīstami, citādi var attapties pie sasistas siles un rudenī nebūs ij cāļu ko skaitīt. Tavs profils ir karalisks un raganisks vislabākajā nozīmē, un man pagaidām izdevies samērā veiksmīgi par tevi nedomāt, līdz zināmam brīdim, kad tas viss notiek pats no sevis. Loks ap mani nav noslēdzies, ir izejas uz visām debess pusēm. Nāc, neskaties ne aiz muguras, ne uz leju, ne sāniem, visas zvaigznes ir tikai virs apvāršņa. Dedz, kā degu es, kurā uzbūri liesmu, lūdzu.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {6}

from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Jan. 23rd, 2022 - 01:41 am
Link

loks ap tevi ir noslēdzies jāni balodi

Reply | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Jan. 23rd, 2022 - 08:54 am
Link

kāds vēl lohs?

Reply | Parent | Thread


from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Jan. 23rd, 2022 - 02:03 pm
Link

narkotikas traucē uztvert, ka pastrādā noziegumus?

Reply | Parent | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Jan. 23rd, 2022 - 05:23 pm
Link

apmelošana ir noziegums. vēl viens pants

Reply | Parent


from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Jan. 23rd, 2022 - 04:27 pm
Link

izbeidz vardarbības ķēdi beidz varot cilvēkus

Reply | Parent | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Jan. 23rd, 2022 - 05:22 pm
Link

vispirms beidz draudēt maniem suņiem un varot dzīvniekus! viņi tev neko nav nodarījuši. par tevi arī top pants

Reply | Parent