Озверин

« previous entry | next entry »
Oct. 20th, 2021 | 08:56 pm
mood: ko lieto aldis?

Gobzema izvalbītās acis un niknais tonis videouzrunās man uzreiz asociējās ar vienu fiktīvu preparātu no sovoka laikiem:

Ko lieto Aldis
(viņš skaidrā nevar, jo pārāk visus mīl)

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}