#jesuis

« previous entry | next entry »
Oct. 3rd, 2021 | 09:38 pm

Ja es būtu Brekte, es (arī?) aizdedzinātu plakātu par savu amatu LMA, bet, ja to izdarītu kāds cits, atviegloti uzelpotu, ka nav jādedzina pašam. Dāmas un kuņģi, mums ir uzvarētājs 🔥

Tags: ,

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}