virtuālā klade [entries|archive|friends|userinfo]
balts_sunis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

pēkšņa atklāsme [Feb. 11th, 2020|08:49 pm]
[Tags|]

nekad neesmu sapratusi gredzenu fenomenu, taču tikko, šķiet, sajutu to, cik tādam vienam metāla rimbulītim ap pirkstu var būt milzīga nozīme. interesanti..
linkbūs

navigation
[ viewing | most recent entries ]