Aufklärung's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, October 15th, 2020

  Time Event
  11:39a
  Avīzes, žurnāli
  Īsi pirms Atmodas Latvijā iznāca avīze "Neatkarīgā cīņa", savukārt vēlāk nodibināja "Neatkarīgo rīta avīzi", kura iznāk vēl šodien. Ne vienu, ne otru es nekad neesmu abonējusi, bet domām līdzi nesekošanas procesā daudzus gadus dzīvoju ar nenoformulētu pārliecību, ka Latvijā jau dekādēm pastāv dienas laikraksts ar nosaukumu "Neatkarīgā rīta cīņa".
  Kāds mani par to nesen izsmēja, tāpēc tikai tagad noskaidroju, kas ir kas.

  Vēl par preses izdevumiem ar uzmanību piesaistošiem nosaukumiem runājot, Francijā kopš 1970. sākuma līdz 1990. gadiem iznāca laikam ikmēneša izdevums ar nosaukumu "L'idiot international" jeb "Internacionālais idiots". Šis trakulīgais izdevums mēģināja būt pilnīgi ideoloģiski brīvs un apvienot vienos vākos visa veida radikāļus, kurus citur nedrukāja, – galēji kreisos (tos, kuriem tā laika Francijas Komunistiskā partija bija pārāk mīksta partija ar pārāk piezemētiem mērķiem), anarhonacionālistus, anarhokapitālistus, neopagānu reakcionārus (no kuriem Alēns Benuā varbūt ir pazīstamākais), politiskos antisemītus u. tml. Izdevums brīnumainā kārtā noturējās diezgan ilgi, bet sabruka zem tiesas piespriestām finansiālas kompensācijas prasībām par rasu, etnisko un citu naidu kurināšanu, kā arī dažādu sabiedrībā pazīstamu personu privātās dzīves aizskārumu un neslavas celšanu. Žurnālu neesmu lasījusi, bet nosaukums joprojām liekas ar lielu potenciālu.
  11:49a
  komentāri
  Desktopa juceklī stāv sen atpakaļ nez no kurienes iegūts pdf ar ieskanētu Tomasa Kūna "The Structure of Scientific Revolutions". Vērtīgs ar to, ka ieskanētas ir arī kāda anonīma lasītāja uz pirmās lapas izdarītas piezīmes – ar zilu pildspalvu, sašvīkātas, ar saīsinājumiem, tikai daļēji izlasāmas. Sākas ar: "Observ: This is epistemology done with a good methodology. Consistent failure to discern between a theory and an explanation."

  << Previous Day 2020/10/15
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba