austra
04 March 2023 @ 02:54 pm
 
sākot ar "kad lidosim uz nākamo pilsētu?", "ko darīsim jūnijā?" līdz "ko darīsim pēc gada?", "kur dzīvosim pēc pieciem?", "ko strādāsim nākotnē?" - tik plašs ir ikdienas jautājumu klāsts,
tāds absolūts life is an oyster