austra
12 January 2021 @ 10:53 am
 
ļoti skaisti redzēt, kā bruģējas viņa "es esmu labs" pārliecība, ik reizi, skatoties zīdainim acīs un smaidot