austra
20 September 2020 @ 09:43 pm
 
sazvanījos ar Ūpja b/d vadītāju, lai pajautātu, kas ko un kā; vai nav jāuzlabo uzvedība/mācīšanās? un saņēmu tikai labas ziņas par gudrību, iejūtību, ampelēšanos, draudzēšanos, koncentrēšanos, utt.
tāpēc es nolēmu turpmāk nekad nešaubīties par savu bērnaudzināšanu un bērnlieliskumu.