austra ([info]au) wrote on May 10th, 2024 at 09:26 am
bērniem visvairāk patīk kliegt un skriet jeb vakar hostējām dārza ballīti 12 bērnudārzniekiem. mums bija sagatavotas dažas spēles, dažas stafetes, bet trīs stundas var pavadīt arī, haha, vienkārši dauzoties pa dārzu.
bērni ir forši. dārzi arī.
un pat pujenēs neviens nebija iebridis!

// mēs visi gājām kopā no bērnudārza un neviens bērns pa ceļam nepazuda! un puse bija uz riteņiem (ieskaitot mani).
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.