apjukuma · sajukuma · piezīmes

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Nominos 10km pēc kanēļmaizītēm. Izpirktas.
Un tad es pieteicos pusmaratonam. Iespējams, ka galīgi garām, jo skriet lielā barā mani pavisam neuzrunā, bet YOLO. Jaunāka nekļūstu, un vienatnē diez vai uz tik lielu distanci varētu sevi pierunāt.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On 16. Oktobris 2021, 15:35, [info]covid_19 commented:
tās nu gan ir kanēļmaizītes
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry